دست رنج زحمت کشان درستکار ایرانی با برند قریبی

113,000 ریال

عسل با (10-12%)شکر (sucroes) تولید سال 1399 (2020)

158,000 ریال

عسل با خلوص 5.5% شکر(sucroes) تولید سال 1399 (2020)

175,000 ریال

عسل با خلوص(3.5% )شکر (sucroes) تولید سال 1399(2020)

340,000 ریال

عسل با خلوص(1.5% ) شکر (sucroes)تولید سال 1399(2020)

98,000 ریال

عسل با خلوص 10% شکر (sucroes) تولید سال 98

138,000 ریال

عسل با خلوص 5.5 % شکر ( sucroes ) تولید سال 98

152,000 ریال

عسل با خلوص 3.5% شکر( sucroes ) تولید سال 98

295,000 ریال

1.5 % شکر ( sucroes)در 1000 گرم / تولید سال 98

عسل های باضمانت نامه کتبی کیفیت را از ما بخواهید

طراحی و توسعه : نونگار پردازش