مقاله ترجمه شده اثر عسل وعصاره دارچین

مقاله ترجمه شده اثر عسل وعصاره دارچین

 

اثر ضد باکتری عصاره اتانولی چوب دارچین، عسل و ترکیبات آنها در برابر باکتریهای ایجاد کننده آکنه

چکیده

Propionibacterium acnes و Staphylococcus epidermidis مهمترین باکتریهای پوستی هستند که باعث ایجاد آکنه می شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی چوب دارچین، عسل و ترکیب آنها در برابر باکتریهای آکنه انجام شد. اثر ضد باکتریایی عصاره چوب گیاه دارچین و عسل بر P. acnes و S. epidermidis مورد بررسی قرار گرفت. حداقل غلظت مهاری (MICs) و حداقل غلظت ضد باکتری (MBC) با استفاده از روش های آزمایشگاه استاندارد (CLSI) بدست آمد. اثر متقابل عصاره چوب درخت دارچین و عسل با استفاده از روش checkerboards مشخص شد. نتایج نشان داد که MIC عصاره چوب گیاه دارچین و عسل در مقابل آکنه به ترتیب 256 µg/mL  و 50٪ v/v بودند، در حالی که تاثیر این محلول در برابر S. epidermidis  به ترتیب 1024 µg/mL  و 50٪ v/v بود.

MBC عصاره چوب دارچین در برابر P. acnes و S. epidermidis بیش از 2048 µg/mL بود، در حالی که MBC برای عسل در مقابل P. acnes و S. epidermidis، 100% بود. ترکیب عصاره چوب دارچین و عسل در برابر P. acnes و S. epidermidis فعالیت افزودنی با شاخص کسري غلظت مهاري (FICI)  0.625 را نشان داد. بنابراین، ترکیب عصاره چوب دارچین و عسل اثر بالقوه ای در برابر باکتری های ایجاد کننده آکنه دارد.

واژه‌های کلیدی: اثر ضد باکتریایی، دارچین،عسل، روش Checkboard، فعالیت افزودنی

1. مقدمه

آکنه ولگاریس یکی از شایعترین اختلالات پوستی است و به طور عمده در نوجوانان تأثیر می گذارد: حدود 40٪ از دختران 14 تا 17 ساله و 35٪ از پسران 16 تا 19 ساله [1]. آکنه یک بیماری التهابی مزمن چندوجهی است که بر روی پوست صورت، گردن و بالا تنه تأثیر می گذارد. آکنه هنگامی ایجاد می شود که این فولیکول های تخصصی دچار تغییر پاتولوژیک شوند که منجر به ایجاد ضایعات غیر التهابی (کومدون) و ضایعات التهابی (پاپول ها، پاستول ها و ندول ها) می شود. به طور کلی، Staphylococcus epidermidis و Propionibacterium acnes عمده باکتری های پوستی هستند که باعث ایجاد آکنه می شوند. روشهای درمانی موضعی و سیستمیک برای درمان آکنه در دسترس هستند. درمان موضعی معمولاً شامل داروهای کمدیولیتیک، آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد التهابی مختلف است، در حالی که درمان سیستمیک آنتی بیوتیک ها، روی و هورمون ها را برای درمان آکنه پوشش می دهد. با این حال، استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها برای مدت طولانی می تواند منجر به افزایش مقاومت باکتری های آکنه شود. برای غلبه بر مقاومت آنتی بیوتیکی، روغنهای اساسی و عصاره گیاهان دارویی راه حل های جایگزین دیگری را ارائه می دهند که ایمن تر، کارآمدتر و چند منظوره هستند. در درمان آکنه موضعی، عصاره گیاهان دارویی عوارض جانبی کمتری نسبت به مواد مصنوعی دارند [2].

در برخی گزارش های تحقیقاتی، دارچین اثر بالقوه ای در مهار باکتری های آکنه نشان داده است. سینامالدئید، یکی از ترکیبات اصلی دارچین، فعالیت ضد التهابی را نشان می دهد. این ماده از تولید اکسید نیتریک، که مسئولیت شرایط التهابی در بدن انسان است، جلوگیری می کند. علاوه بر این، دارچین همچنین نشان می دهد که از تولید COX-2، عامل التهابی جلوگیری می کند. بنابراین دارچین خاصیت ضد باکتری و ضد التهابی دارد. از نظر شیمیایی روغن چوب گیاه دارچین حاوی سینامالدئید است که با روغن برگ دارچین (اوژنول) و روغن ریشه (کافور) متفاوت است [3].

مشابه اثر بیولوژیکی دارچین، عسل به عنوان یک آنتی بیوتیک طبیعی عمل می کند و باکتری هایی را که باعث ایجاد آکنه می شوند، می کشد. خواص ضد التهابی عسل قرمزی آکنه را کاهش می دهد. خاصیت اسیدی آن اجازه رشد باکتری ها را نمی دهد [4]. عسل پراکسید هیدروژن را آزاد می کند، که آنتی بیوتیکی است که می تواند باکتری ها و آکنه را نیز از بین ببرد [5]. علاوه بر این، عسل حاوی آنتی اکسیدان های طبیعی است، که می تواند رادیکال های آزاد را از بین ببرد [6]. این مقاله به بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی چوب دارچین، عسل و ترکیب آنها در مقابله با باکتریهای عامل ایجاد آکنه می پردازد. فعالیت ضد باکتریایی عصاره چوب گیاه دارچین و عسل در برابر P. acnes و S. epidermidis  با استفاده از روش انتشار دیسک بررسی شد. حداقل غلظت مهاری (MIC) و حداقل غلظت ضد باکتری (MBC) با استفاده از روش های آزمایشگاه استاندارد و آزمایشگاه استاندارد (CLSI) بدست آمد.

  1. مواد و روش

2-1. مواد

چوب دارچین و عسل جنگلی از اندونزی تهیه شد. دستگاه ریفلاکس و سایر مواد شیمیایی از نوع درجه تحلیلی بودند. باکتریهای مورد آزمایش شامل Propionibacterium acnes و Staphylococcus epidermidis از مجموعه های کشت آزمایشگاه میکروبیولوژی، دانشکده داروسازی، انستیتوی فناوری Bandung، بندونگ، اندونزی بودند.

2-2. نمونه گیری

در مرحله اول، چوب دارچین شسته و به قطعات کوچک خرد می شود. چوب دارچین با استفاده از  کابینت خشک کن در دمای 40-42 درجه سانتیگراد به مدت 3-4 روز خشک شد. مواد گیاهی خشک و پودر شدند.

2-3. تهیه عصاره اتانولی

به اندازه 300 گرم داروی خام چوب دارچین (پودر چوب دارچین) وزن شده و درون یک فلاسک قرار داده شده است. حلال اتانول با غلظت 96٪ به فلاسک اضافه شد تا مواد گیاهی توسط حلال غوطه ور شوند. فرآیند استخراج 2 ساعت پس از جوشیدن حلال انجام شد و سه بار تکرار شد. عصاره اتانول با استفاده از تبخیرکننده دوار ترکیب و تبخیر شد.

2-4. خصوصیات داروی خام و عصاره

داروی خام چوب درخت دارچین با استفاده از میکروسکوپ برای شناسایی داروها در سطح سلولی انجام شد و توسط سایر خصوصیات از جمله تعیین میزان آب و غربالگری فیتوشیمیایی، برای کنترل کیفیت داروهای خام ادامه یافت. خصوصیات عصاره چوب گیاه دارچین شامل میزان آب، خاکستر کل، اتانول، ماده قابل استخراج محلول در آب و غربالگری فیتوشیمیایی است. روش های استخراج دارو و عصاره خام از Materia Medika Indonesia [7]  و غربالگری بیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاهان پذیرفته شد [8].

2-5. تعیین کیفیت عسل

تست کیفیت شیرینی عسل برای پارامترهای عسل از جمله محتوای هیدروکسی متیل فورفورال (HMF)، فعالیت آنزیم دیاستاز، رطوبت، سطح ساکارز، سطح گلوکز، میزان خاکستر، مواد جامد غیر محلول در آب و آلودگی فلز بر اساس آژانس ملی استاندارد سازی 2004 انجام شد [9].

2-6. تهیه آنتی بیوتیک و عصاره

عصاره چوب دارچین و تتراسایکلین هیدروکلراید در 1 میلی لیتر 100٪ DMSO به عنوان محلول تهیه شد. سپس، 0.1 میلی لیتر  محلول با 0.9 میلی لیتر محلول مولر – هینتون (MHB) رقیق شد، و حجم کل محلول 1 میلی لیتر بود. از تتراسایکلین به عنوان یک کنترل مثبت استفاده شد.

2-7. تهیه سوسپانسیون باکتریایی

شیب آگار با استفاده از سوزن OSE خراشیده شد و به مدت 24 ساعت در انکوباتور در دمای 35 ± 2  درجه سانتیگراد نگهداری شد. در روز بعد، میکروبی که روی سطح شکاف آگار رشد کرده بود با استفاده از سوزن یا دوباره به آرامی برداشته شد و در MHB معلق شد و برای 18 تا 24 ساعت در دمای 35 ± 2  انکوبه شد. روز بعد، میکروب معلق تا میزان جذب بین 0.08 و 0.13 (0.5 مک فارلند) رقیق شد. پس از تحقق میزان جذب، 0.5 سوسپانسیون مک فارلند با MHB دوباره با 1 میلی لیتر باکتری رقیق شد و به 20 میلی لیتر MHB، 5 × 106  واحدهای تشکیل کلونی  (CFU)/mL  اضافه شد [10].

2-8. تعیین واحد تشکیل کلونی کل

میکروب بر روی یک ظرف پتری با مخلوط کردن 1 میلی لیتر سوسپانسیون باکتریایی به طور همگن با 15-20 میلی لیتر آگار مغذی (NA) با چندین رقیق کننده رقیق شد. سپس آگار به مدت 24 ساعت انکوبه شد و واحد تشکیل کلونی با استفاده از تجهیزات شمارش کلونی محاسبه شد. غلظت سوسپانسیون اولیه باکتریها از ظرف پتری حاوی 30-300 CFU محاسبه شد.

2-9. غربالگری ضدباکتریایی

غربالگری ضد باکتریایی با انتشار دیسک انجام شد. به طور خلاصه 20 میلی لیتر NA در یک ظرف پتری با 1 میلی لیتر سوسپانسیون باکتری گذاشته شد. دیسکهای کاغذ استریل شده (قطر 6 میلی متر) روی صفحات جامد آگار قرار داده شده و با 10 میکرولیتر عصاره چوب دارچین، عسل و هیدروکلراید تتراسایکلین در غلظت های مختلف تلقیح شدند. برای حل کردن عسل از آب حلال اتانول با غلظت 96٪ و آب مقطر استفاده شده است. یک دیسک کاغذ خالی با 10 میکرولیتر از حلال اتانول 96٪ به عنوان یک کنترل منفی استفاده شد. فعالیت پس از 24 ساعت انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتیگراد بررسی شد. منطقه مهار با استفاده از کولیس ورنیه اندازه گیری شد. هر میکروب در دو تکرار تهیه شد و میانگین مناطق مهار گرفته شد [10].

2-10. تعیین حداقل غلظت مهاری

MIC عصاره چوب دارچین و عسل در برابر باکتری ها با روش میکرودایلوشن تعیین شد. این روش با استفاده از میکروپلیت چاه 96 انجام شد که از 12 ستون و 8 ردیف تشکیل شده است. در ابتدا، همه چاهها با 100 میکرولیتر از MHB، به جز ستون 12، که با 200 میکرولیتر از MHB تکمیل شده بود، به عنوان یک کنترل استریل مورد استفاده قرار گرفتند. ستون 11 با 100 میکرولیتر سوسپانسیون باکتریایی تکمیل شد و به عنوان کنترل رشد استفاده شد. به اندازه 100 میکرولیتر عصاره چوب دارچین به ستون 1 اضافه شد. پس از انجام مراحل رقیق سازی، 100 میکرولیتر از ستون 1 با میکروپیپت به ستون 2 منتقل شد. پس از آن، 100 میکرولیتر از ستون 2 به ستون 3 منتقل شد. این مرحله تا رسیدن به ستون 10 تکرار شد. سپس، همان مراحل برای عسل و تتراسایکلین هیدروکلراید (به عنوان یک کنترل مثبت) انجام شد. سرانجام، 100 میکرولیتر سوسپانسیون باکتریایی به ستونهای 1-10 اضافه شد. صفحه میکروودایلوشن در دمای35 ± 2  درجه سانتیگراد برای 24- 18 ساعت انکوبه شد [10].

2-11. تعیین حداقل غلظت باکتریایی

در مجموع 15 میلی لیتر آگار مولر-هینتون MHA) ) در یک ظرف پتری ریخته شد و برای قوام نگه داشته می شود. MBC نمونه ها پس از سنجش MIC مشخص شد. از بین تمام چاه هایی که رشد باکتریایی ظاهری ندارند، نمونه ها روی سطح آگار با یک سوزن OSE خراشیده شدند. پس از آن، ظرف پتری در دمای 35 ± 2  درجه سانتیگراد به مدت 18 تا 24 ساعت انکوبه شد. کمترین غلظت، که در کشت های دیگر رشد نکرد، به عنوان MBC ثبت شد.

2-12. تعیین شاخص کسري غلظت مهاري

ترکیب فعالیت ضد باکتریایی عصاره چوب گیاه دارچین و عسل در برابر Propionibacterium acnes و Staphylococcus epidermidis با تعیین شاخص کسري غلظت مهاريFICI) ) با استفاده از روش کنترل میکرودایلوشن مورد بررسی قرار گرفت [10]. در مرحله اول، 100 میکرولیتر از MHB به تمام چاه ها اضافه شد. سپس 100 میکرولیتر عصاره چوب دارچین با چهار برابر مقدار MIC به ردیف اول اضافه شد. پس از آن، 100 میکرولیتر از ردیف اول به ردیف دوم منتقل شد، 100 میکرولیتر از ردیف دوم به ردیف سوم منتقل شد و به همین ترتیب تا رسیدن به ردیف 7 رسید. در مرحله بعد، 100 میکرولیتر عسل خالص (100٪) به ستون اول اضافه شد. سپس 100 میکرولیتر از ستون اول به ستون دوم و غیره منتقل شد تا اینکه به ستون 9 رسید. پس از آن، 100 میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری به هر چاه اضافه شد. سرانجام، میکروپلیت در دمای 35 ± 2  درجه سانتیگراد برای 24- 18 ساعت انکوبه شد. غلظت ترکیبات جداگانه در ترکیب عصاره چوب گیاه دارچین و عسل که مانع از رشد قابل مشاهده می شود، به عنوان MIC ترکیبات جداگانه در ترکیب مربوطه ثبت شد. شاخص کسري غلظت مهاری FICI برای ترکیب مورد محاسبه قرار گرفت [11].

 

 

 

  1. نتایج و بحث

چوب دارچین از یک فروشگاه دارویی گیاهی در بندونگ، اندونزی خریداری شد. در مرحله اول، اطمینان حاصل شد که چوب دارچین مورد آزمایش عاری از مواد خارجی است. سپس با استفاده از آب جاری به مدت سه بار شسته شد تا خاک و سایر آلودگی ها از بین برود. سپس چوب دارچین برای افزایش سطح و به حداقل رساندن دوره فرآیند خشک شدن به قطعات کوچک خرد شد. پس از آن، روند خشک کردن در کابینت خشک کن در دمای 40-42 درجه سانتیگراد به مدت 3-4 روز انجام شد. روند خشک کردن برای کاهش مقدار آب موجود در داروی خام ضروری است، که در آن آب می تواند رشد میکروارگانیسم هایی از جمله مخمر و قالب را تقویت کند. پس از اتمام فرآیند خشک کردن، داروی خام به صورت پودر درمی آید. هدف این بود که اندازه ذرات دارویی خام را به حداقل برسانیم، که می تواند سطح منطقه تماس را افزایش دهد، که این امر فرآیند استخراج را آسان تر می کند. سپس، داروی خام در یک ظرف بسته نگه داشته و در برابر نور محافظت می شود. خصوصیات میکروسکوپی پودر Cinnamomum sp.  در شکل 1 نشان داده شده است.

 

(a)                                          (b)

 

(c)                                          (d)

شکل 1. خصوصیات میکروسکوپی پودر چوب گیاه دارچین، بزرگنمایی 100x: (a) سلولهای پارانشیم نشاسته ای؛ (b)؛ سلول های رزینی؛ (c) سلول های قرمز قهوه ای؛ (d) سلول های کریستالی

داروی خام پودر با روش ریفلاکس استخراج شد. حدود 300 گرم داروی خام در 1 لیتر از 96٪ اتانول به عنوان سیستم حلال حل شد. فرآیند استخراج سه بار تکرار شد تا عملکرد بهینه حاصل شود. سپس برای غلظت بیشتر، حلال با استفاده از تبخیرکننده دوار  حذف شد. خصوصیات عصاره و داروی خام با تعیین مقدار آب، تراکم، خاکستر کل، مواد قابل استخراج محلول در آب و اتانول و غربالگری فیتوشیمیایی بررسی شد. مشخصات عصاره و داروی خام برای اطمینان از قوام عصاره گیاه از نظر کیفیت، ایمنی و اثربخشی مهم هستند. نتیجه بررسی خصوصیات داروی خام و عصاره در جداول 1 و 2 نشان داده شده است.

جدول 1. خصوصیات عصاره چوب درخت دارچین

تست

نتیجه

آب (v/w)

7.0%

خاکستر کل (w/w)

6.5%

ماده قابل استخراج اتانول (w/w)

16.0%

مواد قابل استخراج محلول در آب (w/w)

11.3%

عملکرد  % (w/w)

15.93%

 

جدول 2. غربالگری فیتوشیمیایی داروی خام و عصاره چوب دارچین

ترکیبات

داروی خام

عصاره

Alkaloid

+

+

Flavonoid

+

+

Steroid/Triterpenoid

+

+

Tannin

+

+

Saponin

Quinone

+

+

Note: (+) Detected. (−) Not detected.

بر اساس غربالگری فیتوشیمیایی (جدول 2)، داروی خام و عصاره اتانولی چوب دارچین حاوی آلکالوئید، فلاونوئید، استروئید / تری تپنوئید، تانن و کینون بود و ساپونین در این محلول یافت نشد. نتایج مشابه تحقیقات پیشین بود که نشان می دهد عصاره چوب گیاه Cinnamomum cassia حاوی فنل، آلکالوئید، استروئید و تانن است، در حالی که ساپونین ها و گلیکوزیدها در عصاره آزمایش تشخیص داده نمی شدند [12].

علاوه بر این، روش های مختلفی برای تعیین خصوصیات عصاره های گیاهی وجود دارد. در مرحله اول، مقدار آب به روش تقطیر  آزئوتروپیک تعیین شد. این روش برای تعیین مقدار آب داروی خام چوب دارچین انتخاب شده است زیرا حاوی یک ترکیب فرار است که می تواند هنگام تعیین آب به روش گرانشی نتایج نادرست را نشان دهد. براساس ارزیابی، میزان آب پودر داروی خام چوب درخت دارچین 9.0% (v/w)، و میزان آب عصاره چوب گیاه دارچین اتانولی 7.0% (v/w) بود.

مقدار 1 کیلو چوب دارچین پس از آسیاب 950 گرم بود، بنابراین درصد عملکرد 95٪ (وزنی بر وزنی) بود. سیصد گرم پودر چوب درخت دارچین با استفاده از روش ریفلاکس استخراج و با استفاده از تبخیرکننده دوار تغلیظ شد. وزن نهایی عصاره 47.67 گرم بود، بنابراین درصد عملکرد عصاره 93/15 درصد (w/w) بود.

تست کیفیت عسل برای پارامترهایی از قبیل HMF، فعالیت آنزیم دیاستاز، میزان رطوبت، سطح ساکارز، سطح گلوکز، محتوای خاکستر، مواد جامد غیر محلول در آب و آلودگی فلزات از جمله سرب و مس الزامات بر اساس استاندارد ملی اندونزی به کار می رود.

در این آزمایش، دو سویه باکتری مورد آزمایش قرار گرفتند: Propionibacterium acnes و Staphylococcus epidermidis، در آزمایشگاه میکروبیولوژی، دانشکده داروسازی - باندونگ موسسه فناوری. کشت باکتری بر روی یک آگار ماده مغذی جامد تثبیت شده و به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد انکوبه شد. پس از 24 ساعت رشد، باکتریها در مایع مغذی (NB) تلقیح شده و دوباره 24 ساعت انکوبه شدند. سیستم سوسپانسیون باکتریها در محدوده جذب بین 0.08 تا 0.13 با استفاده از اسپکتروفتومتر UV-Vis در طول موج 625 نانومتر تهیه شد. بر اساس تعیین CFU کل، روش رقت سریالی برای هر باکتری به 107 و 108 انجام شد. نتیجه برای P. acnes با جذب 0.093، 154 × 107  و  146 × 108 بود، در حالی که برای S. epidermidis با جذب 0.083، 271 × 107  و 177 × 108 بود، و هر دو باکتری در محدوده طبیعی CFU 30-300 بودند.

غربالگری ضد باکتریایی به روش انتشار دیسک برای تعیین منطقه مهار عصاره چوب دارچین، عسل، تتراسایکلین هیدروکلراید و حلال 96٪ اتانول در برابر P. acnes و S. epidermidis انجام شد. نتیجه غربالگری ضد باکتریایی عصاره چوب دارچین، عسل و تتراسایکلین هیدروکلراید 250 میکروگرم بر میلی لیتر در جدول 3 ارائه شده است. بیشترین میزان فعالیت عصاره چوب گیاه دارچین 17.2 میلی متر از قطر منطقه مهار شده در برابر P. acnes بود، و پس از آن 16.8 میلی متر در برابر S. epidermidis بود، در حالی که دیسک کنترل مورد استفاده برای حلال (96 eth اتانول) هیچ منطقه مهاری ندارد.

علاوه بر این، فعالیت عسل 16.2 میلی متر از قطر منطقه مهار  در برابر P. acnes مشاهده شد، در حالی که برای  S. epidermidis 16.7 میلی متر بود. تتراسایکلین استاندارد مرجع در 250 میکروگرم بر میلی لیتر قطر منطقه مهار در برابر P. acnes از 18.9 میلی متر و در برابر S. epidermidis  24.8 میلی متر بود. با توجه به قطر ناحیه مهار عصاره چوب دارچین و عسل در برابر باکتری های بیش از 16 میلی متر، می توان نتیجه گرفت که عصاره چوب دارچین و عسل را می توان در مقابله با هر دو باکتری به عنوان عاملی قوی دانست.

 

جدول 3. غربالگری ضد باکتریایی عصاره اتانولی چوب دارچین، عسل و هیدروکلراید تتراسایکلین.

قطر منطقه مهار (میلی متر)

سویه ها

عصاره چوب دارچین (90%)

(w/w)

عسل (100%)

(v/v)

هیدروکلراید تتراسایکلین (250 ppm) (mg/mL)

P. acnes

17.2

16.2

18.9

S. epidermidis

16.8

16.7

24.8

 

عصاره چوب گیاه دارچین اثر مهاری بهتری در برابر P. acnes با MIC 256 میکروگرم بر میلی لیتر، و S. epidermidis  با MIC 1024 میکروگرم بر میلی لیتر نشان داد. در همین حال، عسل نشان داده شد که دارای MIC برابر با هر دو P. acnes و S. epidermidis، که 50٪ (V / V) بود.

MBC پس از تعیین MIC بدست آمد. MBC کمترین میزان دارویی است که برای از بین بردن 99.9٪ باکتری ها لازم است. MBC آزمایش نمونه با تلقیح نمونه از چاه تعیین شد که رشد باکتریایی ظاهری را نشان نداد. نمونه ها با یک سوزن به صفحه MHA به صورت خطی اضافه شدند. چاههای حاوی عصاره چوب گیاه دارچین رشدی را در صفحه آگار نشان دادند تا غلظت عصاره 2048 میکروگرم بر میلی لیتر بود. بنابراین، MBC نمی تواند بدست آید. فرض بر این است که MBC ممکن است بیشتر از 2048 میکروگرم بر میلی لیتر باشد (به جدول 4 مراجعه کنید).

 

 

 

 

جدول 4. نتیجه MIC و MBC عصاره چوب دارچین، عسل و هیدروکلراید تتراسایکلین

Strains

عصاره چوب دارچین (µg/mL)

عسل (%) (v/v)

هیدروکلراید تتراسایکلین (µg/mL)

 

MIC

MBC

MIC      MBC

MIC

MBC

P. acnes

256

>2048

50         100

8

8

S. epidermidis

1024

>2048

50         100

2

2

MIC: حداقل غلظت مهاری؛ MBC: حداقل غلظت ضد باکتریایی.

 

سپس ترکیبات ضد میکروبی آزمایش شدند و تعامل بهتری بین عصاره دارچین و عسل در برابر آن باکتریها پیش بینی می شد. هنگامی که دو دارو به طور همزمان تجویز می شوند، اثرات متقابل در بدن که باعث ایجاد اثر دارویی، از نظر اثرات هم افزایی، اعتیاد آور یا آنتاگونیست می شوند، رخ می دهد. ترکیبی از عصاره و عسل از مقادیر FICI برای هر ترکیب با استفاده از روش کنترل میکرودایلوشن مورد بررسی قرار گرفت.

غلظت ترکیبات جداگانه در ترکیب بین عصاره و عسل، که رشد باکتری را مهار می کند، به عنوان MIC ترکیبات جداگانه در ترکیب مربوط ثبت شد. ترکیبی از عصاره چوب درخت دارچین و عسل در برابر P. acnes و S. epidermidis اثر افزودنی با مقدار FICI برابر 0.625 نشان داد (جدول 5 را ببینید). این بدان معنی است که اثر ترکیبی عصاره چوب گیاه دارچین و عسل برابر است با مجموع اثر هر عامل به تنهایی. ترکیب عصاره اتانولی چوب دارچین و عسل فعالیت بالقوه ای علیه باکتری های ایجاد کننده آکنه داشت. علاوه بر این، از آنجا که هر دو عامل از طعم و بافت خوبی برخوردار هستند، آینده امیدوارکننده ای برای توسعه آنها به عنوان درمان موضعی در برابر باکتری های ایجاد کننده آکنه وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

جدول 5. نتیجه شاخص کسري غلظت مهاريFICI) ) در عصاره چوب دارچین و عسل در برابر باکتریهای آزمایش شده.

MIC (

µ

g/mL)

FIC

Strains

ترکیب عصاره+ عسل

خالص

ترکیب

FIC

FICI

 

P. acnes

عصاره دارچین

256

32

1/8

0.625

افزودنی

 

عسل

50%

25%

1/2

 

 

S. epidermidis

عصاره دارچین

1024

128

1/8

0.625

افزودنی

 

عسل

50%

25%

1/2

 

 

 

  1. نتیجه گیری

MIC عصاره اتانولی چوب دارچین در برابر P. acnes و S. epidermidis به ترتیب 256 میکروگرم بر میلی لیتر و 1024 میکروگرم بر میلی لیتر بود. حداقل غلظت عسل در برابر P. acnes و S. epidermidis به ترتيب 50٪ (V/V) و 50٪ (V/V) بود. ترکیبی از عصاره چوب دارچین و عسل در برابر P. acnes وS. Epidermidis  فعالیت افزودنی به مقدار FICI برابر با 625/0 نشان داد. در نتیجه پیشنهاد می شود که عصاره چوب دارچین و عسل اثر بالقوه خوبی در برابر باکتری های ایجاد کننده آکنه داشته و از این رو می تواند به عنوان داروهای موض

عسل های با کیفیت و استانداردهای مطابق با استانداردهای جهانی از ما بخواهید

طراحی و توسعه : نونگار پردازش